Sökresultat

Visar 168 resultat 

Delta i kliniska prövningar

Processen för att delta i kliniska prövningar regleras noggrant, liksom sättet som sponsorer annonserar om kliniska prövningar till potentiella deltagare.Patienter måste genomgå screening och måste ge sitt informerade samtycke...

Läs mer »

Det prediktiva värdet av icke-klinisk testning

Data från icke-kliniska prövningar är viktiga som prediktorer och verktyg vid beslutsfattande i läkemedelsutvecklingsprocessen.Lämpliga och tillräckliga icke-kliniska resultat krävs innan ett läkemedel får administreras till friska frivilliga. Icke-kliniska data...

Läs mer »

Rekrytering av patientföreträdare

Patientdelaktighet i utvecklingen av läkemedel: Rekommendationer om hur man hittar rätt företrädare till rätt aktivitet. Bakgrund/motivering till dokumentet Under analysen av befintliga metoder och processer för patientinvolvering, inom...

Läs mer »

Patientdelaktighet – fas III hepatit C

Inledning Det här är ett samarbete mellan BMS (Bristol-Myers Squibb) och FUNDHEPA (patientorganisation) för att ge fler patienter möjlighet att få en innovativ behandling mot hepatit C genom att...

Läs mer »

Startpaket för minikurs – Läkemedelssäkerhet

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om patientdelaktighet i arbetet med läkemedelssäkerhet.

Läs mer »

Kompensation vid kliniska prövningar

Kompensation är inte alltid standard vid kliniska prövningar men kan erbjudas deltagarna i enlighet med olika modeller och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar.

Läs mer »

Filter