Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • b

 • Badanie biorównoważnościBadanie biorównoważności prowadzi się, aby pokazać, że dwa leki lub dwie różne dawki tego samego leku wchłaniają się w takim samym stopniu po podaniu i wywołują ten sam efekt w wymaganym miejscu.W przypadku generycznych produktów leczniczych, pojęcie biorównoważności ma fundamentalne(...)
 • Badanie farmakokinetyczneBadanie farmakokinetyczne bada sposób, w jaki lek jest „traktowany” przez organizm, zazwyczaj poprzez pomiar stężenia leku w krwi, moczu lub tkance w funkcji czasu. Badania farmakokinetyczne są używane do scharakteryzowania procesu ADME tj. wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania(...)
 • Badanie ilościoweCelem badania ilościowego jest pomiar i oszacowanie oraz użycie metod statystycznych do analizowania danych. W przeciwieństwie do badań jakościowych, badania ilościowe nie służą do gromadzenia informacji o perspektywach i motywacjach różnych osób.
 • Badanie interwencyjneBadanie interwencyjne jest to badanie, w którym uczestnicy są poddawani jakiejś interwencji, takiej jak podanie nowego leku, w celu jej ocenienia. W procesie rozwoju leków leki są oceniane za pośrednictwem badań interwencyjnych określanych jako badania kliniczne.Istnieje wiele możliwości(...)
 • Badanie jakościoweBadania jakościowe polegają na gromadzeniu informacji opisujących perspektywy i motywacje różnych osób. W odróżnieniu od badań ilościowych nie służą one do szacowania ani nie zakładają użycia metod statystycznych.W badaniu ilościowym można posłużyć się grupą fokusową, wywiadami, obserwacją lub(...)
 • Badanie kliniczne Fazy 0Badania kliniczne Fazy 0 są przeprowadzane z zastosowaniem dawek niższych niż terapeutyczne, aby sprawdzić, czy zachowanie leku w organizmie jest zgodne przewidywaniami wynikającymi z wcześniejszych badań laboratoryjnych (badań nieklinicznych).
 • Badanie mające na celu ustalenie dawki optymalnejW ramach badań mających na celu ustalenie dawki optymalnej testowane są różne dawki leku, aby ustalić, która z nich zadziała najlepiej i będzie najmniej szkodliwa.
 • Badanie metodą jednorazowej dawki rosnącejBadanie metodą jednorazowej dawki rosnącej (ang. Single Ascending Dose, SAD) jest rodzajem badania klinicznego Fazy I. Badania metodą jednorazowej dawki rosnącej są zwykle prowadzone z udziałem małej grupy zdrowych ochotników (choć do niektórych badań rekrutuje się pacjentów). Jego celem jest(...)
 • Badanie nad genotoksycznościąBadanie nad genotoksycznością jest przeznaczone do wykrywania związków, które powodują uszkodzenia genetyczne bezpośrednio lub pośrednio w komórkach narażonych na działanie toksycznych substancji. Badania nad genotoksycznością mogą być przeprowadzane w warunkach in vitro lub in vivo.Związki,(...)
 • Badanie nierandomizowaneW nierandomizowanym badaniu klinicznym uczestnicy są przydzielani do różnych ramion leczenia (lub placebo) za pomocą nielosowych metod. Badacz decyduje o przydzielaniu i zarządza nim. Nielosowe przydzielanie może prowadzić do błędu systematycznego w wynikach badania.W powyższym opisie badanie(...)