Badanie interwencyjne

« Powrót do indeksu słownika

Badanie interwencyjne jest to badanie, w którym uczestnicy są poddawani jakiejś interwencji, takiej jak podanie nowego leku, w celu jej ocenienia. W procesie rozwoju leków leki są oceniane za pośrednictwem badań interwencyjnych określanych jako badania kliniczne.

Istnieje wiele możliwości projektowania badań klinicznych, jednak zwykle są one randomizowane (uczestnicy są losowo przydzielani do różnych ramion w badaniu) i mają grupę kontrolną (lek badany jest podawany w jednym ramieniu, a wyniki są porównywane z uzyskanymi w drugim ramieniu otrzymującym alternatywne leczenie lub placebo). Te badania noszą nazwę randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną.

Synonimy:
badania kliniczne interwencyjne
« Powrót do indeksu słownika