Badanie nierandomizowane

« Powrót do indeksu słownika

W nierandomizowanym badaniu klinicznym uczestnicy są przydzielani do różnych ramion leczenia (lub placebo) za pomocą nielosowych metod. Badacz decyduje o przydzielaniu i zarządza nim. Nielosowe przydzielanie może prowadzić do błędu systematycznego w wynikach badania.

W powyższym opisie badanie nierandomizowane jest prowadzone z udziałem grupy kontrolnej (ramiona otrzymujące leczenie są porównywane z ramionami otrzymującymi inne leczenie lub placebo). Istnieją także inne projekty badań, które są nierandomizowane, ale uwzględniają grupę kontrolną. Należą do nich prospektywne badania obserwacyjne.

« Powrót do indeksu słownika