Badanie metodą jednorazowej dawki rosnącej

« Powrót do indeksu słownika

Badanie metodą jednorazowej dawki rosnącej (ang. Single Ascending Dose, SAD) jest rodzajem badania klinicznego Fazy I. Badania metodą jednorazowej dawki rosnącej są zwykle prowadzone z udziałem małej grupy zdrowych ochotników (choć do niektórych badań rekrutuje się pacjentów). Jego celem jest określenie bezpiecznego zakresu dawek i szukanie efektów ubocznych. Początkowa podawana dawka jest bardzo niewielka i stopniowo wzrasta (w nowej grupie ochotników), jeśli obserwuje się wyłącznie łagodne efekty uboczne. Badacze wykonują także pomiary, aby określić, jak lek jest przetwarzany przez organizm.

« Powrót do indeksu słownika