Badanie jakościowe

« Powrót do indeksu słownika

Badania jakościowe polegają na gromadzeniu informacji opisujących perspektywy i motywacje różnych osób. W odróżnieniu od badań ilościowych nie służą one do szacowania ani nie zakładają użycia metod statystycznych.

W badaniu ilościowym można posłużyć się grupą fokusową, wywiadami, obserwacją lub połączeniem tych metod. Wielkość próby (liczba osób zrekrutowanych do udziału) jest trudna do przewidzenia i często mniejsza niż w badaniach ilościowych. Badacze prowadzący badania jakościowe często analizują dane w miarę ich pojawiania się i przestają szukać nowych uczestników, jeśli nie daje się wyciągnąć nowych wniosków.

W badaniach jakościowych nie zakłada się wstępnie, które problemy są ważne. Często dopiero w trakcie badania dochodzi do wskazania rzeczywistych problemów. Dlatego metody jakościowe służą do zapewnienia uczestnikom możliwości swobodnego poruszania ważnych dla nich kwestii. Na przykład przewodniki po tematach zostały opracowane jako pomoc do przeprowadzania wywiadów, a nie jako ściśle zdefiniowane kwestionariusze.

Metody jakościowe są często stosowane łącznie z innymi, aby zapewnić bogate i wszechstronne zestawy danych.

« Powrót do indeksu słownika