Badanie nad genotoksycznością

« Powrót do indeksu słownika

Badanie nad genotoksycznością jest przeznaczone do wykrywania związków, które powodują uszkodzenia genetyczne bezpośrednio lub pośrednio w komórkach narażonych na działanie toksycznych substancji. Badania nad genotoksycznością mogą być przeprowadzane w warunkach in vitro lub in vivo.

Związki, które uzyskały dodatni wynik testu wykrywającego takie uszkodzenia mogą potencjalnie powodować raka i/lub wady genetyczne. Żaden pojedynczy test nie jest w stanie wykryć wszystkich istotnych czynników genotoksycznych. W związku z tym zwykle przeprowadza się zestaw testów komplementarnych zamiast testów na różnych poziomach hierarchii.

Standardowy zestaw testów zawiera:

  1. Test na mutację genu u bakterii,
  2. Test in vitro do cytogenetycznej (dotyczy badania struktury i funkcji komórek) oceny uszkodzenia chromosomu w komórkach ssaków,
  3. Test in vivo do oceny uszkodzenia chromosomów w komórkach krwiotwórczych gryzoni.
Synonimy:
test genotoksyczności, testy genotoksyczności
« Powrót do indeksu słownika