Badanie kliniczne Fazy 0

« Powrót do indeksu słownika

Badania kliniczne Fazy 0 są przeprowadzane z zastosowaniem dawek niższych niż terapeutyczne, aby sprawdzić, czy zachowanie leku w organizmie jest zgodne przewidywaniami wynikającymi z wcześniejszych badań laboratoryjnych (badań nieklinicznych).

Synonimy:
Badania Fazy 0
« Powrót do indeksu słownika