Badanie ilościowe

« Powrót do indeksu słownika

Celem badania ilościowego jest pomiar i oszacowanie oraz użycie metod statystycznych do analizowania danych. W przeciwieństwie do badań jakościowych, badania ilościowe nie służą do gromadzenia informacji o perspektywach i motywacjach różnych osób.

« Powrót do indeksu słownika