Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • w
 • Wyroby medyczne
  Wyrób medyczny to przyrząd implant, oprogramowanie lub wyrób używany do diagnozowania chorób lub określonych stanów, zapobiegania im i leczenia ich. Nie musi zapewniać osiągnięcia głównego celu w ciele ludzkim lub na nim za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych czy metabolicznych,(...)
 • Względna efektywność kliniczna
  Można ją zdefiniować jako stopień, w którym interwencja przynosi więcej dobrego niż złego w porównaniu do co najmniej jednego rozwiązania alternatywnych rozwiązań w przypadku idealnych okoliczności praktyki zdrowotnej.
 • z
 • Zachorowalność
  Liczba nowych przypadków zdarzeń dotyczących stanu zdrowia (np. rozwój choroby, reakcja na lek), które mają miejsce w określonym czasie i w obrębie określonej populacji. Zachorowalność jest także miarą ryzyka doświadczenia zdarzenia dotyczącego stanu zdrowia w określonym czasie.
 • Zamienniki terapeutyczne
  Zamienniki terapeutyczne to leki różniące się pod względem chemicznym od leku przepisanego (stosowanego), które charakteryzują się takim samym efektem klinicznym. Zamienników terapeutycznych nie należy mylić z lekami generycznymi.
 • Zarządzanie ryzykiem
  Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny, hierarchizacji i podejmowania odpowiednich działań w celu złagodzenia ryzyka. Celem zarządzania ryzykiem jest ciągłe podejmowanie prób zapewnienia, że korzyści związanych z określonym produktem leczniczym (lub serią produktów leczniczych)(...)
 • Zasady etyczne
  Zasady etyczne istnieją, aby chronić uczestników badań i zapewnić integralność badań. Istnieją różne kodeksy i przepisy, które stanowią poradniki badań etycznych w dzisiejszych czasach, w tym Deklaracja Helsińska; należy podkreślić, że istnieje wiele wspólnych zasad.Światowe Stowarzyszenie(...)
 • Zaślepienie
  Zaślepienie jest metodą zapewniającą, że osoby zaangażowane w badanie naukowe, takie jak uczestnicy badania klinicznego, nie wiedzą, do którego ramienia badania zostali przydzieleni. Na przykład w przypadku badania z jednym ramieniem, w którym pacjenci otrzymują aktywne leczenie i drugim(...)
 • Zastępczy punkt końcowy
  Zastępczy punkt końcowy w badaniu klinicznym to zdarzenie, takie jak wystąpienie choroby, lub objaw bądź konkretny wynik badań laboratoryjnych. Osoba osiągająca taki punkt końcowy jest zwykle wykluczana z dalszego udziału w badaniu.Zastępczy punkt końcowy (lub znacznik) to wartość pomiarowa,(...)
 • Zastosowanie leku ze względów humanitarnych
  Metoda stosowania leków bez ostatecznego pozwolenia od (odnośnych) władz regulacyjnych do stosowania u ludzi. Tę procedurę stosuje się u bardzo chorych osób, wobec których nie można już zastosować żadnych innych metod leczenia. Często zastosowanie leku bądź terapii ze względów humanitarnych(...)
 • Zastosowanie niezgodne ze wskazaniami
  Zastosowanie niezgodne ze wskazaniami ma miejsce wtedy, gdy produkt leczniczy jest świadomie stosowany w celach medycznych innych niż te uwzględnione w informacji do produktu z pozwoleniem, tj. w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).Przykłady zastosowania leku niezgodnego ze(...)