Zaślepienie

« Powrót do indeksu słownika

Zaślepienie jest metodą zapewniającą, że osoby zaangażowane w badanie naukowe, takie jak uczestnicy badania klinicznego, nie wiedzą, do którego ramienia badania zostali przydzieleni. Na przykład w przypadku badania z jednym ramieniem, w którym pacjenci otrzymują aktywne leczenie i drugim ramieniem, w którym pacjenci otrzymują aktywne placebo zaślepienie oznacza, że uczestnicy nie wiedzą, czy otrzymują leczenie, czy placebo.

Celem zaślepienia jest likwidacja błędu systematycznego, który mógłby zostać spowodowany świadomie lub przypadkowo, jeśli uczestnicy lub zespół prowadzący badanie byliby świadomi, do której grupy badania uczestnicy zostali przydzieleni.

Niekiedy stosuje się termin „pojedyncze zaślepienie” oznaczający, że uczestnicy badania nie wiedzą, do której grupy badania należą, ale zespół prowadzący badanie ma tę wiedzę. W badaniu podwójnie zaślepionym ani zespół prowadzący badanie, ani uczestnicy nie wiedzą, który uczestnik jest przypisany do której grupy.

Badanie zaślepione jest przeciwieństwem badania otwartego.

« Powrót do indeksu słownika