Zastosowanie leku ze względów humanitarnych

« Powrót do indeksu słownika

Metoda stosowania leków bez ostatecznego pozwolenia od (odnośnych) władz regulacyjnych do stosowania u ludzi. Tę procedurę stosuje się u bardzo chorych osób, wobec których nie można już zastosować żadnych innych metod leczenia. Często zastosowanie leku bądź terapii ze względów humanitarnych wymaga zgody, która jest udzielana indywidualnie dla każdej sytuacji.

« Powrót do indeksu słownika