Zarządzanie ryzykiem

« Powrót do indeksu słownika

Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, oceny, hierarchizacji i podejmowania odpowiednich działań w celu złagodzenia ryzyka. Celem zarządzania ryzykiem jest ciągłe podejmowanie prób zapewnienia, że korzyści związanych z określonym produktem leczniczym (lub serią produktów leczniczych) jest więcej o tyle o ile się tylko da niż zagrożeń w przypadku pojedynczego pacjenta i w przypadku całej populacji docelowej.

« Powrót do indeksu słownika