Zastosowanie niezgodne ze wskazaniami

« Powrót do indeksu słownika

Zastosowanie niezgodne ze wskazaniami ma miejsce wtedy, gdy produkt leczniczy jest świadomie stosowany w celach medycznych innych niż te uwzględnione w informacji do produktu z pozwoleniem, tj. w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Przykłady zastosowania leku niezgodnego ze wskazaniami:

« Powrót do indeksu słownika