Zasady etyczne

« Powrót do indeksu słownika

Zasady etyczne istnieją, aby chronić uczestników badań i zapewnić integralność badań. Istnieją różne kodeksy i przepisy, które stanowią poradniki badań etycznych w dzisiejszych czasach, w tym Deklaracja Helsińska; należy podkreślić, że istnieje wiele wspólnych zasad.

Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (ang. World Medical Association, WMA) opracowało Deklarację Helsińską, jako wykładnię zasad etycznych dla badań medycznych z udziałem ludzi. Kładzie ona nacisk na procedury konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w trakcie badań klinicznych, w tym wyrażenie świadomej zgody oraz weryfikacje przez komisje etyczne ds. badań.

« Powrót do indeksu słownika