Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • e
 • Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające
  Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające to ocena dokonywana dla wszystkich leków, dla których wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu złożono w ramach scentralizowanej procedury w Europejskiej Agencji Leków. Jest to szereg dokumentów, który obejmuje następujące elementy:(...)
 • f
 • Farmakodynamika
  Farmakodynamika jest gałęzią farmakologii badającą wpływ leku na organizm. Farmakodynamika zajmuje się biologicznymi i fizjologicznymi skutkami stosowania leków oraz mechanizmami ich działania w organach i na poziomie komórkowym.
 • Farmakoepidemiologia
  Farmakoepidemiologia to badanie zajmujące się stosowaniem i efektem działania leków na dużą liczbę osób. Umożliwia oszacowanie prawdopodobieństwa korzystnego wpływu leku na populację oraz prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych. Polega na ciągłym monitorowaniu populacji pod kątem(...)
 • Farmakogenetyka
  Farmakogenetyka jest badaniem indywidualnych różnic genetycznych w celu zrozumienia sposobu wpływu genów na reakcję człowieka na leczenie. Zrozumienie kwestii wpływu genetyki na sposób „przetwarzania” leków może pomóc lekarzom w dokładniejszym doborze leku i jego dawki, które okażą się(...)
 • Farmakogenomika
  Farmakogenomika jest badaniem całych genomów w całej grupie osób w celu zidentyfikowania czynników genetycznych, które mają wpływ na reakcje na działanie leku. Farmakogenomika łączy tradycyjne nauki farmaceutyczne, takie jak biochemia ze zrozumieniem typowych zmian DNA w ludzkim genomie.
 • Farmakokinetyka
  Farmakokinetyka to dziedzina, która bada sposób, w jaki lek jest „traktowany” przez organizm. Zajmuje się wchłanianiem, dystrybucją, metabolizmem i wydalaniem leku (ADME) oraz dostępnością biologiczną.Te procesy farmakokinetyczne, często zwane ADME (ang. absorption, distribution, metabolism,(...)
 • Farmakokinetyka populacji
  Farmakokinetyka populacji to badania absorpcji, rozkładu, metabolizmu i wydalania leku u jednostek (zdrowi ochotnicy lub pacjenci). Aby zrozumieć, jak poszczególne osoby z populacji różnią się od innych, trzeba przeprowadzić analizę farmakokinetyki populacji.
 • Farmakolog
  Farmakolog bada, w jaki sposób leki oddziałują na systemy biologiczne za pomocą badań in vitro (komórki lub tkanki pochodzenia zwierzęcego) lub in vivo (żywe zwierzęta), aby przewidzieć efekt, jaki dany lek może mieć na ludzi. Celem farmakologów jest zrozumienie sposobu działania leków i(...)
 • Farmakologia
  Farmakologia to nauka o lekach, w tym o ich właściwościach, interakcjach i stosowaniu oraz wpływie biochemicznych lub fizjologicznych czynników na komórki, tkanki, narządy lub organizm.
 • Farmakologia kliniczna
  W odniesieniu do opracowywania klinicznego farmakologia dotyczy wpływu związków (leków w fazie opracowywania) u zdrowych ochotników i pacjentów. Zazwyczaj obejmuje farmakodynamikę i farmakokinetykę. W procesie oceny można dokonać pomiarów i porównań działania i negatywnego wpływu związków.