Farmakokinetyka

« Powrót do indeksu słownika

Farmakokinetyka to dziedzina, która bada sposób, w jaki lek jest „traktowany” przez organizm. Zajmuje się wchłanianiem, dystrybucją, metabolizmem i wydalaniem leku (ADME) oraz dostępnością biologiczną.

Te procesy farmakokinetyczne, często zwane ADME (ang. absorption, distribution, metabolism, and excretion) określają stężenie leku w organizmie oraz wystąpienie, czas trwania i intensywność działania leku.

« Powrót do indeksu słownika