Farmakodynamika

« Powrót do indeksu słownika

Farmakodynamika jest gałęzią farmakologii badającą wpływ leku na organizm. Farmakodynamika zajmuje się biologicznymi i fizjologicznymi skutkami stosowania leków oraz mechanizmami ich działania w organach i na poziomie komórkowym.

« Powrót do indeksu słownika