Farmakologia

« Powrót do indeksu słownika

Farmakologia to nauka o lekach, w tym o ich właściwościach, interakcjach i stosowaniu oraz wpływie biochemicznych lub fizjologicznych czynników na komórki, tkanki, narządy lub organizm.

« Powrót do indeksu słownika