Farmakoepidemiologia

« Powrót do indeksu słownika

Farmakoepidemiologia to badanie zajmujące się stosowaniem i efektem działania leków na dużą liczbę osób. Umożliwia oszacowanie prawdopodobieństwa korzystnego wpływu leku na populację oraz prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych. Polega na ciągłym monitorowaniu populacji pod kątem wystąpienia niepożądanych efektów i innych obaw dotyczących bezpieczeństwa.

« Powrót do indeksu słownika