Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające

« Powrót do indeksu słownika

Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające to ocena dokonywana dla wszystkich leków, dla których wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu złożono w ramach scentralizowanej procedury w Europejskiej Agencji Leków. Jest to szereg dokumentów, który obejmuje następujące elementy:

Europejskie Publiczne Sprawozdania Oceniające są publikowane na stronie Europejskiej Agencji Leków po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji dotyczącej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Synonimy:
EPAR
« Powrót do indeksu słownika