Farmakogenomika

« Powrót do indeksu słownika

Farmakogenomika jest badaniem całych genomów w całej grupie osób w celu zidentyfikowania czynników genetycznych, które mają wpływ na reakcje na działanie leku. Farmakogenomika łączy tradycyjne nauki farmaceutyczne, takie jak biochemia ze zrozumieniem typowych zmian DNA w ludzkim genomie.

« Powrót do indeksu słownika