Kan ik het EUPATI materiaal hergebruiken?

Wij licenseren alle informatie op www.eupati.eu, www.toolbox.eupati.eu en learning.eupati.eu onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) licentie.

Wat mag ik doen?

Door ons werk te licenseren met de CC BY-NC-SA 4.0 licentie betekent dit dat je mag:

  • Delen – het materiaal kopiëren en opnieuw verspreiden in elk medium of formaat.
  • Aanpassen – remixen, transformeren en voortbouwen op het materiaal.

Wanneer u echter EUPATI-materiaal gebruikt, moet u:

  • De juiste naamsvermelding geven, inclusief de naam van de maker en toeschrijvingspartijen, een copyrightmelding, een licentiemelding, een disclaimermelding en een link naar het materiaal. Hieronder worden voorbeelden gegeven van het vermelden van de juiste naamsvermelding.
  • Geef een link naar de oorspronkelijke CC BY-NC-SA 4.0 licentie- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
  • Geef aan of je het materiaal hebt aangepast en bewaar een indicatie van eerdere aanpassingen.
  • Als je het materiaal remixt, transformeert of erop voortbouwt, moet je je bijdragen onder dezelfde licentie verspreiden als het origineel (CC BY-NC-SA 4.0).
  • Vermijd het toepassen van wettelijke voorwaarden of technologische maatregelen die anderen wettelijk beperken om iets te doen wat de licentie toestaat. Je kunt dit op elke redelijke manier doen, maar niet op een manier die suggereert dat EUPATI jou of je gebruik goedkeurt.

Hoe gepaste eer geven – voorbeeldverklaringen

Wat mag ik NIET doen?

Het gelicentieerde materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden. Commercieel gebruik betekent voornamelijk bedoeld voor of gericht op commercieel voordeel, betaling of geldelijke compensatie, wat een schending van de licentie zou zijn. Hieronder staan drie voorbeelden van commercieel en niet-commercieel gebruik.

Voorbeelden van niet-commercieel en commercieel gebruik

Creative Commons definieert niet-commercieel gebruik als – “niet primair bedoeld voor of gericht op commercieel voordeel of geldelijke compensatie. In het kader van deze Publieke Licentie is de uitwisseling van het gelicentieerde materiaal voor ander materiaal waarop auteursrechten en vergelijkbare rechten rusten door het digitaal delen van bestanden of vergelijkbare middelen niet-commercieel, op voorwaarde dat er geen geldelijke vergoeding wordt betaald in verband met de uitwisseling.” Zie als zodanig de onderstaande drie voorbeelden van gebruik en de mening van EUPATI hierover.

  • Voorbeeld 1: “Mijn bedrijf werft mensen voor een klinische proef en we willen onze deelnemers graag wijzen op EUPATI-materiaal om te leren hoe de ontwikkeling van geneesmiddelen werkt, of we willen EUPATI-materiaal gebruiken als basis voor de ontwikkeling van materiaal om deelnemers te informeren over de ontwikkeling van geneesmiddelen”. – De mening van EUPATI: Niet-commercieel.
  • Voorbeeld 2: “Ik wil EUPATI-materiaal gebruiken voor een workshop/training zonder winstoogmerk. Ik wil deelnemers aan de workshop een vergoeding vragen om de kosten van de workshop te dekken. – EUPATI’s mening: Niet-commercieel. U mag bijdragen leveren om de directe kosten van de workshopvoorzieningen te dekken – bijv. locatie, zaalhuur, eten, drinken, etc., aangezien er geen ‘winst’ wordt gemaakt.
  • Voorbeeld 3: “Ik wil EUPATI-materiaal (of een afgeleide van EUPATI-materiaal) gebruiken voor een workshop/training. Ik wil de deelnemers een vergoeding vragen om de kosten van het evenement te dekken en winst te maken. – De mening van EUPATI: Conferenties die bijvoorbeeld worden georganiseerd door professionele conferentieorganisatoren worden beschouwd als commercieel gebruik. Neem contact op met [email protected] om uw mogelijkheden te bespreken.

Het bovenstaande is een gemakkelijk te lezen samenvatting van de licentie, maar het dient niet als vervanging voor de officiële juridische tekst, die kan worden geopend en gedownload op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode. Houd er rekening mee dat de licentie je mogelijk niet alle rechten geeft die nodig zijn voor jouw specifieke gebruik. Bepaalde rechten, zoals publiciteits-, privacy- of morele rechten, kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van je materiaal. Bovendien ben je niet verplicht om je aan de licentie te houden voor elementen van het materiaal die zich al in het publieke domein bevinden of wanneer je gebruik is toegestaan door een relevante uitzondering of beperking.

Weet je het niet zeker? Heb je nog vragen?

Als je niet zeker weet of jouw gebruik valt onder niet-commercieel gebruik of binnen de permissies van de licentie, neem dan contact op met [email protected]. In het geval van verondersteld commercieel gebruik kan het EUPATI Consortium een oplossing voorstellen, zoals het beslissen over een vrijgave op basis van royalty’s.

[Disclaimer: De getoonde vertaling is gemaakt met behulp van een automatisch taalverwerkingssysteem].