Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Nanocząsteczki

Nanocząsteczki są niewielkimi obiektami dostępnymi jedynie w postaciach do podania dożylnego pozwalającymi lekom dotrzeć do trudnych do osiągnięcia komórek i tkanek. Pomagają także chronić cząsteczki i sterować celowanym wyzwalaniem...

Czytaj więcej »

Ogólne badania toksyczności

Celem nieklinicznych badań toksyczności jest określenie profilu bezpieczeństwa leku. Zanim będzie można podać związek „kandydujący” w badaniach klinicznych lub zanim lek uzyska pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, musi on...

Czytaj więcej »

Gromadzenie danych w badaniach klinicznych

W badaniach klinicznych można stosować kilka sposobów zbierania danych, w tym metody elektroniczne i wyniki zgłaszane przez pacjentów (PRO). Aby zapewnić najlepszą możliwą jakość wszystkich zebranych danych, wszystkie opcje...

Czytaj więcej »

Wyniki badania klinicznego: Publikacja

Opublikowane wyniki badania klinicznego powinny zostać krytycznie przejrzane i ocenione pod kątem wiarygodności, błędu systematycznego, istotności i zgodności z istniejącą literaturą.

Czytaj więcej »

Lek pediatryczny: Plan badań pediatrycznych

Aby wspomóc proces zarejestrowania leku do stosowania u dzieci należy złożyć plan badań pediatrycznych (ang. Paediatric Investigation Plan, PIP). Plan podlega przeglądowi i gwarantuje, że opracowanie leku pediatrycznego ma...

Czytaj więcej »

W jaki sposób leki są regulowane?

Lek może być dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE) dopiero po tym, jak firma uzyska pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od właściwego organu regulacyjnego. Pozwolenia na dopuszczenie do...

Czytaj więcej »

Pozwolenie na badanie kliniczne w Europie

Aby otrzymać pozwolenie na badanie kliniczne, należy złożyć wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne do organu regulacyjnego i komisji bioetycznej, które dokonują oceny protokołu i wydają pozytywną lub negatywną...

Czytaj więcej »

Begonya Nafría, Hiszpania

„Wyedukowany pacjent jest niezbędny, aby sprostać wyzwaniom medycyny. Jest też koniecznym elementem w procesie rozwoju leków — musi być lekiem na dziś, nie w przyszłości”.

Czytaj więcej »

Filtry