Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Alwyn Rowlands, Walia

Profesjonalne nauczanie nastawione na amatorów z ogromnym wsparciem opiekunów. Udział w kursie dał mi odpowiednie narzędzia, aby zostać bardziej kompetentnym rzecznikiem pacjentów.

Czytaj więcej »

Prawa, obowiązki i organizacje uczestników

Uczestnicy badań klinicznych mają określone prawa i są prawnie chronieni, mają także konkretne obowiązki. Organizacje pacjenckie są w bliskim kontakcie z pacjentami uczestniczącymi w badaniu klinicznym i pomagają w...

Czytaj więcej »

Komunikat o bezpieczeństwie

Komunikat o bezpieczeństwie jest sposobem przekazywania informacji o działaniach niepożądanych organom regulacyjnym, podmiotom służby zdrowia i pacjentom. Komunikaty o bezpieczeństwie są przekazywane przez podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie...

Czytaj więcej »

Regulacje dotyczące leków w Europie

Regulacje dotyczące leków to podstawowy element pozwalający zagwarantować, że na rynku dostępne są wyłącznie leki wysokiej jakości. W Europie Komisja Europejska proponuje legislację na wysokim szczeblu w postaci rozporządzeń i dyrektyw. Europejska...

Czytaj więcej »

Informacje na temat produktów leczniczych

Informacje na temat produktów leczniczych są przekazywane pacjentom i pracownikom służby zdrowia na różne, ściśle regulowane sposoby — w tym poprzez oznakowanie opakowań, ulotki dołączone do opakowania oraz charakterystykę...

Czytaj więcej »

Medycyna oparta na faktach

Medycyna oparta na faktach łączy dowody kliniczne i doświadczenie, tak aby lekarze i pacjenci mogli podejmować najlepsze decyzje w każdym pojedynczym przypadku.

Czytaj więcej »

Filtry