Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Medycyna stratyfikowana a spersonalizowana

Termin „medycyna spersonalizowana” obejmuje zarówno stratyfikację, jak i personalizację, które często są mylnie używane jako synonimy. Jednak różnią się od siebie, co zostanie wyjaśnione poniżej.

Czytaj więcej »

Włączanie do badań klinicznych

Proces włączania do badań klinicznych podlega szczegółowym przepisom, ponieważ jest sposobem reklamowania przez sponsorów badań potencjalnym uczestnikom. Pacjenci przed włączeniem do badań klinicznych przechodzą badania przesiewowe i muszą wyrazić...

Czytaj więcej »

Informacje na temat produktów leczniczych

Informacje na temat produktów leczniczych są przekazywane pacjentom i pracownikom służby zdrowia na różne, ściśle regulowane sposoby — w tym poprzez oznakowanie opakowań, ulotki dołączone do opakowania oraz charakterystykę...

Czytaj więcej »

Komunikat o bezpieczeństwie

Komunikat o bezpieczeństwie jest sposobem przekazywania informacji o działaniach niepożądanych organom regulacyjnym, podmiotom służby zdrowia i pacjentom. Komunikaty o bezpieczeństwie są przekazywane przez podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie...

Czytaj więcej »

Filtry