Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Medycyna stratyfikowana a spersonalizowana

Termin „medycyna spersonalizowana” obejmuje zarówno stratyfikację, jak i personalizację, które często są mylnie używane jako synonimy. Jednak różnią się od siebie, co zostanie wyjaśnione poniżej.

Czytaj więcej »

Prawa, obowiązki i organizacje uczestników

Uczestnicy badań klinicznych mają określone prawa i są prawnie chronieni, mają także konkretne obowiązki. Organizacje pacjenckie są w bliskim kontakcie z pacjentami uczestniczącymi w badaniu klinicznym i pomagają w...

Czytaj więcej »

Tworzenie leków. Etap 9: wniosek o rejestrację

Po zakończeniu badań klinicznych Fazy III wszystkie informacje o leku są zbierane i porządkowane we wcześniej ustalonej formie (dossier rejestracyjne), przesyłanej następnie do organów nadzorujących. Organy nadzorujące podejmują następnie...

Czytaj więcej »

Kobiety w wieku rozrodczym w badaniach klinicznych

Włączanie do badań klinicznych kobiet w wieku rozrodczym wymaga podjęcia środków ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego narażenia zarodka lub płodu na działanie leku „kandydata”, zanim będą dostępne odpowiednie dane...

Czytaj więcej »

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Zanim firma będzie mogła wprowadzić na rynek i sprzedawać produkt leczniczy, musi uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od odpowiednich władz krajowych. Proces składania wniosku o przyznanie pozwolenia na...

Czytaj więcej »

Zarządzanie i struktura organów ds. HTA

Organy ds. oceny technologii medycznych (ang. Health Technology Assessment, HTA) różnią się od siebie w różnych regionach i stanowią w pewnym stopniu odbicie istniejącego w danym miejscu systemu ochrony...

Czytaj więcej »

Broszura badacza

Broszura badacza to kompilacja nieklinicznych i klinicznych danych istotnych dla badania leku z udziałem ludzi — jest to najbardziej wyczerpujący dokument podsumowujących informacje dotyczące badanego produktu medycznego.

Czytaj więcej »

Zaangażowanie pacjentów — choroba ultrarzadka

Współpraca firmy Genzyme, stowarzyszenia International Pompe Association (IPA) w Wielkiej Brytanii i Holandii, stowarzyszenia pacjentów z chorobą Pompego w USA, centrum medycznego Erasmus Medical Centre (EMC) oraz uniwersytetu Duke...

Czytaj więcej »

Amanda Bok, Belgia

To szkolenie wniosło istotny wkład do przestrzeni publicznej ochrony zdrowia i powinno być podstawą edukacji finansowanej ze środków publicznych.

Czytaj więcej »

Filtry