Zoekresultaten

Weergeven 120 resultaten 

Biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen, of geneesmiddelen op eiwitbasis zoals insuline, worden ontworpen om een wisselwerking te hebben met specifieke doelwitten in het lichaam van de patiënt. Een doelgerichter werkingsmechanisme zou moeten...

Lees meer »

Ontwerp van klinische studies

Klinische studies kunnen verschillen in ontwerp: gerandomiseerde of niet-gerandomiseerde gecontroleerde studies, enkel of dubbelblinde studies en superioriteits- of non-inferioriteitsstudies.

Lees meer »

Principes van risicobeheersing

Risicomanagement is belangrijk bij geneesmiddelenontwikkeling en geneesmiddelenbewaking om crisissituaties en schadelijke gevolgen te vermijden. Er zijn diverse soorten risico’s; strategieën voor risicomanagement moeten deze beoordelen en minimaliseren, en afwegen...

Lees meer »

‘Off-label’-gebruik

‘Off-label’-gebruik van een geneesmiddel is het gebruik van een goedgekeurd geneesmiddel door een zorgprofessional voor de behandeling van een patiënt op een manier die niet valt onder de vergunning...

Lees meer »

Vaccins

Vaccins zijn biologische preparaten die zijn ontwikkeld met gebruikmaking van gemodificeerde versies van de micro-organismen die een ziekte veroorzaken. Vaccins verbeteren de immuniteit tegen bepaalde ziekten of dragen deze...

Lees meer »

Analyse van resultaten van klinische onderzoeken

De resultaten van het klinische onderzoek worden statistisch geanalyseerd in termen van demografische gegevens, werkzaamheid en veiligheid Verschillende typen klinische onderzoeken kunnen verschillende interpretaties van de onderzoeksresultaten opleveren.

Lees meer »

Filters