Kan jeg genbruge EUPATI-materialet?

Vi licenserer al information på www.eupati.eu, www.toolbox.eupati.eu og learning.eupati.eu under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licensen.

Hvad har jeg lov til at gøre?

Ved at licensere vores arbejde med CC BY-NC-SA 4.0-licensen betyder det, at du må:

  • Dele – kopiere og videredistribuere materialet i ethvert medie eller format.
  • Tilpasse – remixe, transformere og bygge videre på materialet.

Men når du bruger EUPATI-materialer, skal du:

  • Give passende kreditering, herunder navnet på skaberen og tilskrivningsparterne, en meddelelse om ophavsret, en licensmeddelelse, en meddelelse om ansvarsfraskrivelse og et link til materialet. Eksempler på, hvordan man giver korrekt kreditering, er givet nedenfor.
  • Giv et link til den originale CC BY-NC-SA 4.0-licens – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
  • Angiv, hvis du har ændret materialet, og bevar en angivelse af tidligere ændringer.
  • Hvis du remixer, transformerer eller bygger videre på materialet, skal du distribuere dine bidrag under den samme licens som originalen (CC BY-NC-SA 4.0).
  • Undgå at anvende juridiske vilkår eller teknologiske foranstaltninger, der juridisk begrænser andre i at gøre noget, som licensen tillader. Du kan gøre dette på enhver rimelig måde, men ikke på en måde, der antyder, at EUPATI støtter dig eller din brug.

Hvordan man giver passende kredit – eksempler på erklæringer

Hvad må jeg IKKE gøre?

Bruge det licenserede materiale til kommercielle formål. Kommerciel brug betyder primært beregnet til eller rettet mod kommerciel fordel, betaling eller monetær kompensation, hvilket ville være en overtrædelse af licensen. Tre eksempler på kommerciel og ikke-kommerciel brug er givet nedenfor.

Eksempler på ikke-kommerciel og kommerciel brug

Creative Commons definerer ikke-kommerciel brug som – “ikke primært beregnet til eller rettet mod kommerciel fordel eller monetær kompensation”. Med henblik på denne offentlige licens er udveksling af det licenserede materiale med andet materiale, der er underlagt ophavsret og lignende rettigheder, ved digital fildeling eller lignende midler ikke-kommerciel, forudsat at der ikke betales nogen økonomisk kompensation i forbindelse med udvekslingen.” Som sådan bedes du se nedenstående tre eksempler på brug og EUPATI’s mening om disse.

  • Eksempel 1: “Min virksomhed rekrutterer til et klinisk forsøg, og vi vil gerne henvise vores deltagere til EUPATI-materiale som en ressource til at lære om, hvordan lægemiddeludvikling fungerer, eller vi vil gerne bruge EUPATI-materiale som en base til at udvikle materiale til at informere deltagerne om lægemiddeludvikling. – EUPATI’s udtalelse: Ikke-kommerciel.
  • Eksempel 2: “Jeg vil gerne bruge EUPATI-materiale til at afholde en nonprofit workshop/uddannelse. Jeg vil gerne opkræve et gebyr fra deltagerne for at dække omkostningerne ved at afholde workshoppen. – EUPATI’s udtalelse: Ikke-kommerciel. Du kan give bidrag til at dække de direkte omkostninger ved workshoppens faciliteter – f.eks. sted, lokaleleje, mad, drikke osv., da der ikke opnås nogen “fortjeneste”.
  • Eksempel 3: “Jeg vil gerne bruge EUPATI-materiale (eller en afledning af EUPATI-materiale) til at afholde en workshop/et kursus. Jeg ønsker at opkræve et gebyr fra deltagerne for at dække omkostningerne ved arrangementet og for at opnå en fortjeneste. – EUPATI’s udtalelse: Konferencer, der f.eks. afholdes af professionelle konferencearrangører, vil blive betragtet som kommerciel brug. Kontakt venligst [email protected] for at diskutere dine muligheder.

Ovenstående er et letlæseligt resumé af licensen, men det erstatter ikke den officielle juridiske tekst, som kan tilgås og downloades på https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode. Vær opmærksom på, at licensen muligvis ikke giver dig alle de tilladelser, der kræves til din specifikke brugssag. Visse rettigheder, såsom offentlighed, privatlivets fred eller moralske rettigheder, kan pålægge begrænsninger for din brug af materialet. Derudover er du ikke forpligtet til at overholde licensen for elementer af materialet, der allerede er i det offentlige domæne, eller når din brug er tilladt af en relevant undtagelse eller begrænsning

Er du i tvivl? Har du stadig spørgsmål?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din brug falder ind under ikke-kommerciel brug eller inden for licensens tilladelser, bedes du kontakte [email protected]. I tilfælde af formodet kommerciel brug kan EUPATI-konsortiet foreslå en løsning, såsom at beslutte en royalty-baseret udgivelse.

[Ansvarsfraskrivelse: Den viste oversættelse blev lavet ved hjælp af et automatisk sprogbehandlingssystem].