Kategori – Teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvård (HTA)

Visar 24 resultat 

Patientdelaktighet i HTA

Det sätt på vilket hur patienter blir delaktiga i ett HTA-organ beror på den politiska och kulturella kontexten.Patientdelaktighet i HTA bör utvecklas som ett resultat av samarbete mellan HTA-organet och...

Läs mer »

Startpaket för minikurs – Medicinsk metodutvärdering

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om patientdelaktighet vid utvärdering av medicinsk metodutvärdering.

Läs mer »

Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)

Mätningar av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) ger viktig information om mervärdet hos en metod i hälso- och sjukvården och används ofta som stöd för beslutsfattande i processer för medicinsk metodutvärdering...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search