Kategori – Teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvård (HTA)

Visar 24 resultat 

Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)

Mätningar av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) ger viktig information om mervärdet hos en metod i hälso- och sjukvården och används ofta som stöd för beslutsfattande i processer för medicinsk metodutvärdering...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search