Guidelines om patientinvolvering

Patientforeninger, universiteter, ngo'er og lægemiddelindustrien, organisationer for medicinsk teknologivurdering og myndigheder er repræsenteret i EUPATI partnerskabet. EUPATI har udgivet en række guidelines og standarder for patientinvolvering i forskning og udvikling af medicin, som kan bruges af alle på tværs af samarbejdet. Organisationer og virksomheder kan desuden anvende disse guidelines til udvikling af politik og egne processer for patientinvolvering.

See guidance documents