Kategori – Läkemedelsutveckling

Visar 6 resultat 

God sed – GxP (good practice)

GxP är en förkortning för allmän god sed som hänvisar till en rad lagar, regler och riktlinjer som styr olika områden inom forskning, utveckling, testning, tillverkning och distribution av...

Läs mer »

Prövningsläkemedel:från tillverkning till deltagare

Under klinisk utveckling kan det hända att de tillverknings- och distributionsanläggningar som finns eventuellt inte är lämpliga för ett prövningsläkemedel. Prövningsläkemedel måste dock tillverkas, förvaras och distribueras i enlighet...

Läs mer »

Translationsmedicin

Translationsmedicin, en snabbt växande multidisciplinär metod inom biomedicinsk forskning, omvandlar lovande laboratorieupptäckter till kliniska tillämpningar.

Läs mer »

Biotillgänglighet och bioekvivalens

Biotillgänglighet är andelen (procentandelen) av en tillförd dos av oförändrat läkemedel som når blodomloppet (den systemiska cirkulationen).Biotillgängligheten varierar mellan olika läkemedelssubstanser och tillförselvägar.

Läs mer »

Upptäckt och utveckling av läkemedel

När en målreceptormolekyl eller ett enzym har identifierats börjar forskarna leta efter möjliga föreningar som kan samverka med målet för att åtgärda sjukdomsrelaterad aktivitet. Dessa molekyler genomgår en lång...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search