Kategori – Olika typer av läkemedel

Visar 10 resultat 

medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är artiklar eller instrument som används vid förebyggande, diagnos eller behandling av sjukdomar.Medicintekniska produkter varierar i form och funktion, exempelvis från inhalatorer till pacemakrar till maskiner för...

Läs mer »

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel, eller proteinbaserade läkemedel som insulin, är utformade att interagera med specifika mål i patientens kropp.En mer målinriktad verkningsmekanism borde innebära en större chans att läkemedlet har önskad...

Läs mer »

Generiska läkemedel

Generiska läkemedel är kopior av varumärkta originalläkemedel.De kan tillverkas och säljas efter det att originalproduktens skydd löper ut.De har samma form och aktiva substanser som originalläkemedlet, och de regleras...

Läs mer »

Genterapi

Genterapi är ett sätt att återställa funktionen hos celler där gener saknas eller inte fungerar ordentligt.Det är en högst experimentell teknik, men har sett lovande ut vid kliniska prövningar...

Läs mer »

Växtbaserad medicin

Växtbaserade läkemedel är baserade på extrakt från växter eller delar av växter som har läkande egenskaper.De har använts i hundratals år och kan betraktas som ursprunget till biologiska behandlingar.Växtbaserade...

Läs mer »

Introduktion till läkemedel

Ett läkemedel definieras vanligtvis som ett medel eller en beredning som kan behandla eller förebygga sjukdom.Läkemedel måste föras in i kroppen, där de sedan sprids till de organ där...

Läs mer »

Vacciner

Vacciner är biologiska beredningar som utvecklas från modifierade versioner av de mikroorganismer som orsakar en sjukdom.Vacciner förbättrar immuniteten eller ger immunitet mot vissa sjukdomar, vanligtvis i syfte att förebygga...

Läs mer »

Biosimilarer

Biosimilarer är läkemedel som utformats för att likna redan godkända biologiska läkemedel.

Läs mer »

Nanopartiklar

Nanopartiklar är små partiklar som endast finns som intravenös beredning och som hjälper läkemedel att nå svårtillgängliga celler och vävnader.De kan även skydda molekyler och styra frisättningen av läkemedel...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search