Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • w

 • WiarygodnośćWiarygodność pomiaru lub narzędzia wskazuje na jego stabilność. Wiarygodny pomiar lub narzędzie daje ten sam wynik za każdym razem, gdy powtarza się pomiar lub stosuje narzędzie w sposób losowy u tego samego pacjenta lub na próbce. W przypadku badań klinicznych, wiarygodność jest ważnym(...)
 • Wiarygodność wewnętrznaWiarygodność wewnętrzna badania klinicznego to jego możliwość doprowadzenia do prawidłowego wniosku dotyczącego tego, czy i w jakim zakresie leczenie wywołuje możliwe do zmierzenia efekty u uczestników. Efektem wiarygodności wewnętrznej jest dokładny i pozbawiony błędu systematycznego pomiar(...)
 • Wielkość próbyW badaniach klinicznych wielkość próby to liczba pacjentów lub poczynionych obserwacji. Do badania należy włączyć tylu pacjentów lub poczynić tyle obserwacji, aby móc wykryć różnice między grupami uczestniczącymi w badaniu. Przed rozpoczęciem rekrutacji konieczne jest oszacowanie wielkości(...)
 • Wizyta w ośrodkuWizyta przez pracowników agencji, przedstawicieli sponsora lub konsultantów lokalizacji, w której prowadzone są działania badawcze (np. ośrodek badań klinicznych), której celem jest ocena, czy dany ośrodek jest w pełni przygotowany do zapewnienia uczestnikom badania bezpiecznego i udanego toku(...)
 • Wniosek o rejestrację nowego lekuWniosek o rejestrację nowego leku (New Drug Application, NDA) jest to dokument składany w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu w Stanach Zjednoczonych. Informacje zawarte we wniosku NDA muszą umożliwiać Agencji(...)
 • Wnioskowanie statystyczneWnioskowanie statystyczne to proces wyciągania wniosków na temat populacji poprzez analizę statystyczną próbki tej populacji.Na przykład: W badaniach klinicznych testowanie hipotez jest sposobem na wyciąganie wniosków na temat wpływu leków będących przedmiotem badań na całą populację w oparciu(...)
 • Wpływ na budżetKoszty ponoszone w określonym czasie i związane z budżetem na opiekę zdrowotną, a nie z ogólnym budżetem kraju. Zakłada wiarygodne dane dotyczące epidemiologii i sposobów leczenia wraz z założeniami na temat przyjęcia i wyeliminowania obecnie stosowanych metod leczenia.
 • Wpływ na zdrowie publiczneBadanie, jaki interwencja zdrowotna ma wpływ na zdrowie populacji (np. leczenie, procedura, polityka itp.) może mieć szersze oddziaływanie na zdrowie społeczeństwa. Na przykład nowa terapia w leczeniu HIV/AIDS może zmniejszyć szybkość rozprzestrzeniania się wirusa HIV w społeczeństwie.
 • WskazanieW medycynie wskazanie odnosi się do stanu zdrowia (obszaru terapeutycznego), z myślą o którym opracowano specjalną metodę interwencji (produkt leczniczy, wyrób medyczny, leczenie, procedurę) w celu jego wyleczenia, zmniejszenia objawów, zapobiegnięcia mu lub zdiagnozowania go. Wskazanie,(...)
 • Wskazanie terapeutyczneWskazanie terapeutyczne to opis choroby, która ma być leczona i populacji, dla której przeznaczony jest lek. Wskazania zawierają szczegóły dotyczące choroby i ograniczenia co do populacji pacjentów, takie jak wiek i informacji, czy lek jest przeznaczony do łagodzenia objawów, leczenia czy(...)