Wskazanie

« Powrót do indeksu słownika

W medycynie wskazanie odnosi się do stanu zdrowia (obszaru terapeutycznego), z myślą o którym opracowano specjalną metodę interwencji (produkt leczniczy, wyrób medyczny, leczenie, procedurę) w celu jego wyleczenia, zmniejszenia objawów, zapobiegnięcia mu lub zdiagnozowania go. Wskazanie, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL), określa granice legalnego zastosowania produktu leczniczego.

« Powrót do indeksu słownika