Wskazanie terapeutyczne

« Powrót do indeksu słownika

Wskazanie terapeutyczne to opis choroby, która ma być leczona i populacji, dla której przeznaczony jest lek. Wskazania zawierają szczegóły dotyczące choroby i ograniczenia co do populacji pacjentów, takie jak wiek i informacji, czy lek jest przeznaczony do łagodzenia objawów, leczenia czy zapobiegania lub czy służy tylko do celów diagnostycznych.

Przykładowe zdania ze wskazań terapeutycznych:

  • Leczenie objawowe choroby Alzheimera w postaci łagodnej do miernie nasilonej.
  • Substancja aktywna X 40 mg jest przeznaczona do zapobiegania pooperacyjnym nudnościom i wymiotom u dorosłych.

Wskazania terapeutyczne muszą być wyraźnie i zwięźle sformułowane w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL), która jest wymagana dla wszystkich leków w UE.

« Powrót do indeksu słownika