Wiarygodność wewnętrzna

« Powrót do indeksu słownika

Wiarygodność wewnętrzna badania klinicznego to jego możliwość doprowadzenia do prawidłowego wniosku dotyczącego tego, czy i w jakim zakresie leczenie wywołuje możliwe do zmierzenia efekty u uczestników. Efektem wiarygodności wewnętrznej jest dokładny i pozbawiony błędu systematycznego pomiar tego efektu.

Wiarygodność wewnętrzna zostaje osiągnięta, jeśli można wykluczyć możliwe alternatywne wyjaśnienia zmierzonego efektu, takie jak przypadek lub błąd systematyczny. W dobrze zaprojektowanych badaniach medycznych bierze się to pod uwagę, na przykład stosując randomizację i zaślepienie.

« Powrót do indeksu słownika