Wpływ na budżet

« Powrót do indeksu słownika

Koszty ponoszone w określonym czasie i związane z budżetem na opiekę zdrowotną, a nie z ogólnym budżetem kraju. Zakłada wiarygodne dane dotyczące epidemiologii i sposobów leczenia wraz z założeniami na temat przyjęcia i wyeliminowania obecnie stosowanych metod leczenia.

« Powrót do indeksu słownika