Stabilność

« Powrót do indeksu słownika

Stabilność to potencjał nieulegania zmianom substancji. Do zmian może dochodzić pod wpływem otoczenia, w którym znajduje się substancja, np. na skutek narażenie na działania światła słonecznego lub wody lub przebywania w ciele. Do zmian może też dochodzić na skutek procesów chemicznych i fizycznych, do których dochodzi wewnątrz substancji.

« Powrót do indeksu słownika