Wiarygodność

« Powrót do indeksu słownika

Wiarygodność pomiaru lub narzędzia wskazuje na jego stabilność. Wiarygodny pomiar lub narzędzie daje ten sam wynik za każdym razem, gdy powtarza się pomiar lub stosuje narzędzie w sposób losowy u tego samego pacjenta lub na próbce. W przypadku badań klinicznych, wiarygodność jest ważnym czynnikiem w wyborze podstawowych miar rezultatu (takich jak poprawa niektórych objawów). Wiarygodność miar należy formalnie ocenić podczas projektowania badań klinicznych.

Wiarygodność różni się trafności, czyli zakresu, w którym pomiar mierzy to, co powinien.

« Powrót do indeksu słownika