Kategori – Grunderna i läkemedelsutveckling

Visar 14 resultat 

Godkännande för försäljning

Innan en läkemedelsprodukt får marknadsföras och säljas måste ett godkännande för försäljning erhållas från tillämpliga nationella behöriga myndigheter.Processen för ansökan om godkännande för försäljning kan följa en av två...

Läs mer »

Evidensbaserad medicin

Inom evidensbaserad medicin kombineras klinisk evidens och erfarenhet så att läkare och patienter kan fatta de bästa besluten på individuell basis.

Läs mer »

Biomarkörer

Biomarkörer är indikatorer som används i medicinsk forskning för att mäta biologiska processer, sjukdomsprocesser och svar på behandling.Användningen av biomarkörer kan förbättra processen för läkemedelsutveckling och hjälpa till att...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search