Categorie - Basis van medicijnontwikkeling

Weergeven 14 resultaten 

Evidence-based medicine

Bij evidence-based medicine worden klinische bewijzen en ervaringen gecombineerd zodat artsen en patiënten de beste beslissingen kunnen nemen op individuele basis.

Lees meer »

Vergunning voor het in de handel brengen

Voordat een geneeskundig product in de handel kan worden gebracht en verkocht, moet een handelsvergunning worden verkregen van de relevante bevoegde nationale autoriteiten. Voor de aanvraagprocedure voor een handelsvergunning...

Lees meer »

Biomarkers, biologische markers

Biomarkers zijn indicatoren die worden gebruikt bij medisch onderzoek om biologische processen, ziekteprocessen en reacties op behandeling te meten. Het gebruik van biomarkers kan het proces van geneesmiddelenontwikkeling verbeteren...

Lees meer »

Gerelateerde tags

Zoeken