Kategoria — Farmakoepidemiologia

widoczny 5 wyniki 

Medycyna oparta na faktach

Medycyna oparta na faktach łączy dowody kliniczne i doświadczenie, tak aby lekarze i pacjenci mogli podejmować najlepsze decyzje w każdym pojedynczym przypadku.

Czytaj więcej »

Epidemiologia

Epidemiologia to nauka o różnych czynnikach wpływających na występowanie, rozprzestrzenianie, profilaktykę i kontrolę chorób, urazów i innych zdarzeń dotyczących zdrowia w określonej populacji ludzi.

Czytaj więcej »

Czynniki ryzyka związane ze zdrowiem i chorobami

Czynniki ryzyka i ich związek z pogorszeniem stanu zdrowia, niepełnosprawnością, chorobami lub zgonem. Czynniki ryzyka można ogólnie sklasyfikować jako behawioralne, fizjologiczne, demograficzne, środowiskowe lub genetyczne. Ograniczenie narażenia na działanie...

Czytaj więcej »

Powiązane tagi

Search