Kategori – Kliniska prövningar och utveckling

Visar 61 resultat 

Statistik i kliniska prövningar:Bias

Det finns flera typer av bias som kan förekomma vid kliniska prövningar, bland annat urvals-, mätnings- och publiceringsbias.Statistik används vid kliniska prövningar för att undvika eller korrigera dessa biaser.

Läs mer »

Kompensation vid kliniska prövningar

Kompensation är inte alltid standard vid kliniska prövningar men kan erbjudas deltagarna i enlighet med olika modeller och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar.

Läs mer »

Upplägg av kliniska prövningar

Det finns olika typer av upplägg för kliniska prövningar:randomiserade eller icke-randomiserade kontrollerade prövningar, singel- eller dubbelblindade prövningar och prövningar med superioritet eller icke-inferioritet.

Läs mer »

Patientrepresentanter engagerade i klinisk utveckling

Patientrepresentanter kan delta i tidig klinisk utveckling genom partnerskap och arbetsrelationer med tillsynsmyndigheter, etikkommittéer, prövare och industrin.De kan komma med synpunkter och spela en viktig roll i flera bemärkelser.

Läs mer »

Relaterade taggar

Search