Kategori – Kliniska prövningar och utveckling

Visar 61 resultat 

Läkemedel för barn:pediatriskt prövningsprogram

Ett pediatriskt prövningsprogram (PIP) måste skickas in för att ett läkemedel ska godkännas för användning hos barn.PIP genomgår en granskningsprocess och säkerställer att den pediatriska utvecklingen sker vid rätt...

Läs mer »

Epidemiologi

Epidemiologi är studien av de olika faktorer som påverkar förekomst, spridning eller förebyggande och kontroll av sjukdom, skada och andra hälsorelaterade händelser i en definierad mänsklig population.

Läs mer »

Grundläggande principer för farmakologi

Farmakologi är studien av hur ett läkemedel verkar, hur kroppen reagerar på det och förändringar som sker över tid.Farmakologi delas in i två huvudområden:farmakokinetik och farmakodynamik.Farmakologiska data är viktiga...

Läs mer »

Biomarkörer

Biomarkörer är indikatorer som används i medicinsk forskning för att mäta biologiska processer, sjukdomsprocesser och svar på behandling.Användningen av biomarkörer kan förbättra processen för läkemedelsutveckling och hjälpa till att...

Läs mer »

Datainsamling vid kliniska prövningar

Det finns flera olika sätt att samla in data vid kliniska prövningar, t.ex. elektroniska metoder och patientrapporterade utfall (PRO).All datainsamling måste uppfylla riktlinjerna för god klinisk sed (GCP) för...

Läs mer »

Delta i kliniska prövningar

Processen för att delta i kliniska prövningar regleras noggrant, liksom sättet som sponsorer annonserar om kliniska prövningar till potentiella deltagare.Patienter måste genomgå screening och måste ge sitt informerade samtycke...

Läs mer »

Kliniska prövningar i små populationer

Små populationer innebär etiska och praktiska utmaningar när det gäller att organisera kliniska prövningar.Små populationer innefattar grupper med sällsynta sjukdomar eller specifika undertyper av vanliga sjukdomar, barn och äldre.

Läs mer »

Relaterade taggar

Search