Kategori – Kliniska prövningar och utveckling

Visar 61 resultat 

Biotillgänglighet och bioekvivalens

Biotillgänglighet är andelen (procentandelen) av en tillförd dos av oförändrat läkemedel som når blodomloppet (den systemiska cirkulationen).Biotillgängligheten varierar mellan olika läkemedelssubstanser och tillförselvägar.

Läs mer »

Relaterade taggar

Search