Kategori – Kliniska prövningar och utveckling

Visar 78 resultat 

Patientdelaktighet – HIV DUET fas III-prövningar

En fallrapport över patientdelaktighet om patientrepresentation i HIV DUET fas III-prövningar för en ny behandlingsregim med en kombination av två prövningsföreningar:TMC125 (etravirin) och TMC114 (darunavir).Konsultation mellan AIDS Treatment Activists Coalition...

Läs mer »

Patientdelaktighet – äggstockscancer

Ett exempel på patientdelaktighet i fas III vid en fallrapport över patientdelaktighet i en rådgivande kommitté bestående av sex sjuksköterskor, specialister inom gynekologisk onkologi, från hela Europa och fyra...

Läs mer »

Patientdelaktighet – melanomkommitté

Sjuksköterskor och patientrepresentanter med expertis inom melanom träffades på ett kommittémöte för att utforska uppfattningen om nya behandlingar och vetenskapliga upptäckter vid behandling av melanom.

Läs mer »

Godkännande av kliniska prövningar i Europa

För att få en klinisk prövningsansökan godkänd måste en klinisk prövningsansökan lämnas in till tillsynsmyndigheter och en forskningsetisk kommitté som granskar protokollet och ger ett positivt eller negativt utlåtande.Detta...

Läs mer »

Användning av humanitära skäl

Vad är användning av humanitära skäl? Begreppet ”användning av humanitära skäl” avser särskilda program som inrättas för att ge patienter tillgång till ej godkända läkemedel.Detta kan framför allt vara...

Läs mer »

Prövningsläkemedel:från tillverkning till deltagare

Under klinisk utveckling kan det hända att de tillverknings- och distributionsanläggningar som finns eventuellt inte är lämpliga för ett prövningsläkemedel. Prövningsläkemedel måste dock tillverkas, förvaras och distribueras i enlighet...

Läs mer »

Translationsmedicin

Translationsmedicin, en snabbt växande multidisciplinär metod inom biomedicinsk forskning, omvandlar lovande laboratorieupptäckter till kliniska tillämpningar.

Läs mer »

Relaterade taggar

Search