Categorie - Beoordeling van baten en risico’s

Weergeven 10 resultaten 

Risicocommunicatie in de geneeskunde

Risicocommunicatie is een wederzijdse informatie-uitwisseling over de risico’s en voordelen van een geneesmiddel. Patiënten, bedrijven en gezondheidsautoriteiten moeten alle een belangrijke rol spelen bij risicocommunicatie en -management.

Lees meer »

Vergunning voor het in de handel brengen

Voordat een geneeskundig product in de handel kan worden gebracht en verkocht, moet een handelsvergunning worden verkregen van de relevante bevoegde nationale autoriteiten. Voor de aanvraagprocedure voor een handelsvergunning...

Lees meer »

EudraVigilance

EudraVigilance is een informatiesysteem op internet van de EU. Het is opgezet voor het beheer van gegevens afkomstig uit veiligheidsrapportages die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn opgesteld en...

Lees meer »

Informatie over geneeskundige producten

Informatie over geneeskundige producten wordt op verschillende, nauwkeurig gereguleerde manieren aan patiënten en zorgverleners aangeboden. Hieronder vallen etikettering, bijsluiters en de samenvatting van de productkenmerken.

Lees meer »

Principes van risicobeheersing

Risicomanagement is belangrijk bij geneesmiddelenontwikkeling en geneesmiddelenbewaking om crisissituaties en schadelijke gevolgen te vermijden. Er zijn diverse soorten risico’s; strategieën voor risicomanagement moeten deze beoordelen en minimaliseren, en afwegen...

Lees meer »

Werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen

Bij geneesmiddelen moeten werkzaamheid en veiligheid in evenwicht zijn, net als voordelen en risico’s. De werkzaamheid en veiligheid van een geneeskundig product worden grondig getest gedurende de ontwikkeling en...

Lees meer »

Gerelateerde tags

Zoeken