Κατηγορία - Ρυθμιστικές Υποθέσεις

Επίδειξη 30 αποτελεσμάτων 

Άδεια κυκλοφορίας

Πριν από τη διάθεση και πώληση ενός φαρμάκου στην αγορά, πρέπει να ληφθεί άδεια κυκλοφορίας από τις σχετικές αρμόδιες εθνικές αρχές. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδεια κυκλοφορίας μπορεί...

Διαβάστε περισσότερα »

Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα: Πρότυπα ποιότητας για τα φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα περιλαμβάνει πρότυπα ποιότητας για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και αναλυτικές μεθόδους για την ταυτοποίηση της ουσίας και την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσοτικής της...

Διαβάστε περισσότερα »

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η πρακτική της ανίχνευσης, κατανόησης και πρόληψης ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά: Επισκόπηση

Η ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά είναι σημαντική, αλλά απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων κατά τη διάρκεια της κλινικής ανάπτυξης προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά από άσκοπους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Προκλήσεις πρώιμης ανάπτυξης

Η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων απαιτεί προσοχή ως προς τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Η νομοθεσία στην ΕΕ ορίζει ότι η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 9: Υποβολή αιτήσεων έγκρισης στις ρυθμιστικές αρχές

Μετά τη φάση ΙΙΙ των κλινικών μελετών, όλες οι πληροφορίες σχετικά με ένα φάρμακο συλλέγονται και οργανώνονται σε προκαθορισμένη μορφή (φάκελος), η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στις ρυθμιστικές αρχές....

Διαβάστε περισσότερα »

Καταγραφή και αναφορά αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών

Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών καταγράφονται σε μια έκθεση κλινικής μελέτης με προκαθορισμένο τρόπο. Ωστόσο, η πρόσβαση στην έκθεση κλινικής μελέτης είναι συνήθως περιορισμένη. Οι συνοπτικές πληροφορίες από μια...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δημιουργία ενός φαρμάκου. Βήμα 10: Διαχείριση του κύκλου ζωής

Οι δραστηριότητες διαχείρισης του κύκλου ζωής αρχίζουν μόλις ένα φάρμακο λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις ρυθμιστικές αρχές. Η έρευνα σχετικά με το φάρμακο συνεχίζεται προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα δεδομένα...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search