Κατηγορία - Ρυθμιστικές Υποθέσεις

Επίδειξη 30 αποτελεσμάτων 

Άδεια κυκλοφορίας

Πριν από τη διάθεση και πώληση ενός φαρμάκου στην αγορά, πρέπει να ληφθεί άδεια κυκλοφορίας από τις σχετικές αρμόδιες εθνικές αρχές. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδεια κυκλοφορίας μπορεί...

Διαβάστε περισσότερα »

Χρήση εκτός ένδειξης

Η εκτός ενδείξεων χρήση ενός φαρμάκου είναι η χρήση ενός εγκεκριμένου φαρμάκου από έναν επαγγελματία υγείας για τη θεραπεία ενός ασθενούς με τρόπο που δεν καλύπτεται από την άδεια...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετοχή των ασθενών στις ρυθμιστικές επιτροπές του ΕΜΑ

Το άρθρο αυτό διερευνά τη συμμετοχή των ασθενών στις επιστημονικές επιτροπές των ρυθμιστικών αρχών στην ΕΕ, και συγκεκριμένα στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Διαβάστε περισσότερα »

Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα: Πρότυπα ποιότητας για τα φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή φαρμακοποιΐα περιλαμβάνει πρότυπα ποιότητας για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και αναλυτικές μεθόδους για την ταυτοποίηση της ουσίας και την αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσοτικής της...

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Οι πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα παρέχονται στους ασθενείς και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με διάφορους, προσεκτικά ρυθμισμένους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων της επισήμανσης της συσκευασίας, των φύλλων οδηγιών χρήσης και...

Διαβάστε περισσότερα »

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η πρακτική της ανίχνευσης, κατανόησης και πρόληψης ανεπιθύμητων ενεργειών ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που σχετίζεται με φάρμακα.

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά: Επισκόπηση

Η ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά είναι σημαντική, αλλά απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων κατά τη διάρκεια της κλινικής ανάπτυξης προκειμένου να προστατευθούν τα παιδιά από άσκοπους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα »

Παιδιατρική: Προκλήσεις πρώιμης ανάπτυξης

Η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων απαιτεί προσοχή ως προς τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Η νομοθεσία στην ΕΕ ορίζει ότι η ανάπτυξη παιδιατρικών φαρμάκων πρέπει να πραγματοποιείται νωρίς κατά...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφή σε κλινικές δοκιμές

Η διαδικασία εγγραφής σε κλινικές δοκιμές υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις, όπως και ο τρόπος με τον οποίο οι ανάδοχοι διαφημίζουν τις κλινικές δοκιμές σε υποψήφιους συμμετέχοντες. Οι ασθενείς περνούν...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικές ετικέτες

Search