Søgeresultater

Viser 170 resultater 

Medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr er produkter eller instrumenter, der bruges til forebyggelse, diagnose eller behandling af sygdomme. Medicinsk udstyr varierer i form og funktion, f.eks. fra inhalatorer over pacemakere til MR-apparater...

Læs mere »

Generelle toksicitetsundersøgelser

I non-kliniske toksicitetsforsøg undersøges et lægemiddels sikkerhedsprofil. Kandidatstoffer skal gennemgå mange forskellige toksicitetsundersøgelser, før de kan gives til deltagere i kliniske forsøg eller opnå markedsføringstilladelse.

Læs mere »

Evidensbaseret medicin

Evidensbaseret medicin kombinerer klinisk evidens og erfaring, så læger og patienter kan træffe de bedste beslutninger på et individuelt grundlag.

Læs mere »

Ansøgninger om markedsføringstilladelse

Det endelige mål for udviklingsprocessen i forbindelse med et lægemiddel er godkendelse til markedsføring af det nye lægemiddel – en markedsføringstilladelse. Dette bør indgå i alle trin i et...

Læs mere »

Birgit Bauer, Tyskland

Efter at have levet med dissemineret sklerose i 10 år nu og været aktiv blogger, indså jeg, at patienter ikke er velinformerede.

Læs mere »

Filtre