Søgeresultater

Viser 150 resultater 

Joanna Robaczewska, Polen

Jeg mener, at patientinddragelse vil styrke patienterne og fortsat være en af de vigtigste drivkræfter bag forvandlingen af sundhedssystemet, herunder forebyggelse, diagnosticering og behandling.

Læs mere »

Minikursus-startsæt – Den etiske komité

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen Toolbox og tilhørende PowerPoint-slidedesign og medier, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om patientinddragelse i etiske komitéer.

Læs mere »

Minikursus – Information & samtykke i forsøg

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen og tilhørende PowerPoint slides og andet, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om produktinformation, informeret samtykke og patientinformation...

Læs mere »

Dataovervågningskomité i kliniske forsøg

En dataovervågningskomité (DSMB – Data and Safety Monitoring Board) er en gruppe af uafhængige personer uden for forsøget, som er eksperter på relevante områder. De gennemgår regelmæssigt de data,...

Læs mere »

Analyse af kliniske forsøgsresultater

Kliniske forsøgsresultater analyseres statistisk efter demografiske oplysninger, virkning og sikkerhed. Forskellige typer kliniske forsøg kan kræve forskellige fortolkninger af forsøgsresultaterne.

Læs mere »

Dataindsamling i kliniske forsøg

Der findes flere former for dataindsamling i kliniske forsøg, bl.a. elektroniske metoder og patientrapporterede oplysninger (PRO). Alle former for dataindsamling skal overholde retningslinjerne for god klinisk praksis (GCP) for...

Læs mere »

Šarūnas Narbutas, Litauen

10 dage med fantastisk inspirerende diskussioner med 50 dygtige patientrepræsentanter er en enestående mulighed for opbygning af videns kapacitet. Kursets opbygning gør det muligt at lære, når du ønsker...

Læs mere »

Filtre