Søgeresultater

Viser 170 resultater 

Alwyn Rowlands, Wales

Professionel undervisning, der er tilpasset amatøren med stor støtte fra vejleder. Min deltagelse i kurset har klædt mig på til at være en mere kyndig patientrepræsentant.

Læs mere »

Interview med Joan Jordan

Transkription Hej. Mit navn er Joan Jordan. Jeg kommer fra Irland. Jeg har været… Altså, jeg blev patientrepræsentant, da jeg fik diagnosen recidiverende-remitterende multipel...

Læs mere »

Minikursus-startsæt – dataovervågningskomitéer

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen og tilhørende PowerPoint-diasdesign og medier, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om patientinddragelse i dataovervågningskomitéer.

Læs mere »

Kompensation i kliniske forsøg

Kompensation i kliniske forsøg er ikke altid en standardprocedure, men det kan blive tilbudt til deltagere i overensstemmelse med forskellige modeller og med de respektive love og forordninger.

Læs mere »

Deltagelse i kliniske forsøg

Processen til deltagelse i kliniske forsøg er omhyggeligt reguleret, hvilket også gælder for den måde, sponsorer reklamerer for kliniske forsøg over for potentielle deltagere på. Patienter bliver screenet og...

Læs mere »

Interview med Jan Geissler

Transkription Mit navn er Jan Geissler. Jeg har været patientrepræsentant i femten år. Jeg fik diagnosen kronisk myeloid leukæmi i 2001. På det tidspunkt...

Læs mere »

Etik i medicinsk forskning på mennesker

Medicinsk forskning på mennesker udføres i overensstemmelse med strenge etiske principper. Disse principper er blevet udviklet over tid som reaktion på forskellige hændelser i historien og kræver fortsat evaluering...

Læs mere »

Kliniske forsøgsdesign

Der findes flere typer kliniske forsøgsdesign: randomiserede eller ikke-randomiserede kontrollerede forsøg, enkelt- eller dobbeltblindede forsøg og superioritets- eller non-inferioritetsforsøg.

Læs mere »

Filtre