Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • b

 • Badanie obserwacyjneW epidemiologii i statystyce badanie obserwacyjne pozwala wyciągać wnioski dotyczące możliwego efektu leczenia uczestników, jeśli badacz nie ma wpływu na przydział uczestników do grupy leczenia i do grupy kontrolnej.W pewnych wypadkach jednak badania obserwacyjne są najodpowiedniejsze — na(...)
 • Badanie przekrojoweBadania przekrojowe są jednym z rodzajów badań obserwacyjnych, w których nie ma miejsca żadna interwencja badacza (np. podawanie leku).Badania przekrojowe są stosowane głównie w celu określenia liczby przypadków choroby występujących w populacji we wskazanym czasie (tzw. chorobowość).(...)
 • Badanie randomizowane z grupą kontrolnąW badaniach randomizowanych z grupą kontrolną uczestnicy są losowo przydzielani do grup, w których otrzymują jeden lub kilka produktów lub zabiegów leczniczych, takich jak nowy lek. Jeden z tych produktów lub zabiegów leczniczych stanowi grupę kontrolną — na przykład można podawać placebo, w(...)
 • Badany produkt leczniczyBadany produkt leczniczy to składnik aktywny lub placebo przygotowany farmaceutycznie do użycia przez ludzi, badany lub używany w roli produktu referencyjnego w badaniu klinicznym.Zazwyczaj na badane produkty lecznicze nie ma jeszcze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, choć w niektórych(...)
 • BakteriologiaDział mikrobiologii związany z identyfikacją, klasyfikacją i charakteryzowaniem bakterii.
 • Bezstronny świadekRolą bezstronnego świadka jest udział w procesie uzyskiwania świadomej zgody, jeśli pacjent/uczestnik lub przedstawiciel ustawowy nie potrafi czytać. Bezstronny świadek odczytuje uczestnikowi wszystkie dostarczone, istotne dokumenty (na przykład formularz świadomej zgody). Świadkiem nie może(...)
 • Binarny punkt końcowyPunkt końcowy w badaniu klinicznym jest to pomiar (taki jak zmiana wielkości guza) stosowany do określenia, czy istnieje istotna różnica między ramionami badania (na przykład czy lek badany powoduje pozytywny efekt).Istnieją różne rodzaje punktów końcowych. Binarny punkt końcowy w badaniu(...)
 • BiobankBiobank to wielki, uporządkowany zbiór próbek, zwykle uzyskanych od ludzi i wykorzystywanych do badań. Biobanki przechowują próbki skatalogowane pod kątem cech genetycznych, klinicznych i innych, takich jak wiek, płeć, grupa krwi i pochodzenie etniczne. Niektóre próbki są także wydzielone(...)
 • BioetykaBioetyka to zastosowanie etyki w obszarach medycyny, badaniach biomedycznych i polityce zdrowotnej. Bioetyka stała się ważnym obszarem zainteresowana wraz z rozwojem zwłaszcza w dziedzinie medycyny genetycznej i reprodukcji. Do aspektów etycznych badań i polityki często odnosi się, używając(...)
 • Biomarker molekularnyMarker biologiczny lub biomarker jest to czynnik, który można zmierzyć, a jego obecność w badanej tkance może wskazywać na chorobę, zmianę fizjologiczną, odpowiedź na leczenie lub stan psychiczny.Marker molekularny jest to cząsteczka, którą można w dany sposób wykorzystać, na przykład stężenia(...)